Er zijn vele benamingen voor de secretarieel managementondersteunende functie. Directiesecretaresse, managementassistente, teamassistente, executive assistant, personal assistant, officemanager etc…..

Ze worden te pas en te onpas gebruikt om maar aandacht te trekken voor een vacante functie of de status van deze positie binnen een organisatie te bevestigen.

Zowel de secretarieel managementondersteuners als de werkgevers zien door de bomen het bos niet meer.

In mijn gesprekken met werkgevers vinden velen het moeilijk om deze belangrijke ondersteunende functie een passend ‘naamplaatje’ te geven. Zeker als er een vacature is. Op de huidige arbeidsmarkt geen pretje, want goed personeel is schaars.

Bij mij aan tafel zijn er vaak discussies met kandidaten, die zichzelf ook niet echt kunnen indelen. Het gaat hen vaak om het vinden van de juiste titel voor hun functioneren in een organisatie. Welke macht, positie, draagvlak en zeggenschap creëren ze voor zichzelf in de organisatie naast hun manager.

Neem bijvoorbeeld de functie officemanager. Vaak een geliefd ‘naamplaatje’ op een cv of in een vacature om de aandacht te trekken.

Het wordt te pas en te onpas gebruikt.

Officemanager is merendeels bedoeld als een leidinggevende en coördinerende functie met organisatorische werkzaamheden. De spil van een organisatie en rechterhand van het management.

In de praktijk kan dit echter wel eens een baliefunctie zijn, waarbij je (met alle respect) als receptioniste functioneert en vaak hand- en spandiensten verleent voor de hele organisatie.

Als dit bij jouw ambities past en gaat hiermee akkoord, dat de werkgever denkt invulling te kunnen geven aan alle losse eindjes binnen de organisatie, prima.

Heb je als managementondersteuner echter hier een heel ander beeld bij door bijv. een opleiding die je hebt gevolgd of eerder opgedane werkervaring, dan sla je zelf, maar ook de werkgever, de plank volledig mis.

Verwachtingspatronen passen niet meer bij elkaar en een verschil van mening is in een vroeg stadium van de samenwerking al snel geboren.

Ik heb een vraag.

Wees eens eerlijk; waar ontleen jij je succes en waarde aan als je secretarieel een manager ondersteunt?

Een functie met een prachtige benaming die jou een bepaalde status geeft binnen een organisatie en daarbuiten?

Of is het effect van jullie samenwerking op het succes van de organisatie een belangrijke drijfveer?

Het verschil dat jullie samen maken!

In mijn ogen is het nooit de functienaam die een rol speelt in een samenwerking.

De inhoud van de functie telt.

Een inhoud die jou en jouw manager laten groeien en ontwikkelen om het gezamenlijke doel dat jullie als team hebben te behalen.

Wat dit doel is bepalen jullie samen alsook de juiste benaming van jouw functioneren waarmee je jezelf kunt presenteren binnen de organisatie en de arbeidsmarkt.

Food for thought!!