Zeker heeft/geeft dit kracht, maar het heeft ook een negatieve lading. Er wordt soms provocerend gedrag aan gekoppeld. Of men durft een weigering niet serieus te nemen, wappert het wel eens weg met de grap rondom peuter pubertijd om de ontstane spanning weg te nemen. Griezelig dus, dat nee-gebruik, omdat het erg confronterend is. Dan maar vergeten en een knagend gevoel of onzekerheid ondergaan?

Absoluut niet!

Door dit woord weloverwogen te gebruiken realiseer je een vrijheid in functioneren voor jezelf en helderheid voor de ontvangende partij. 

Als ik deze stelling nu projecteer op de samenwerking tussen manager en managementondersteuner, dan constateer ik het volgende.

‘Nee’ wordt in deze samenwerking niet snel gebruikt door de ondersteuner, omdat ‘nee verkopen’ niet in haar/zijn dna zit. Van oudsher wordt uitgegaan van het feit, dat een ondersteuner is aangenomen om dienstverlenend te zijn t.o.v. de manager; dus luisteren naar wat wordt opgedragen en doen wat er door de manager wordt verlangd. Daarmee wordt please gedrag in de hand gewerkt en ook vertoond. Niet altijd bevorderlijk voor de communicatie in de samenwerking en het gelukkig kunnen zijn in een baan. 

Wat we de afgelopen jaren hebben ervaren, is dat werkend en werkgevend Nederland onderhevig is aan allerlei invloeden m.b.t. samenwerking, niveauverhoging, automatisering, krapte op de arbeidsmarkt, etc. Hierdoor worden functieprofielen gewijzigd, aangepast, opleidingsniveau verhoogd, etc., maar houdt dit ook tred met wat er gebeurt op de werkvloer?

Deze veranderingen in het managementondersteunende vak, het secretaressevak zijn al vlot doorgedrongen. Alleen al door het opleidingsniveau te verhogen naar hbo, krijgt een manager een mondige ondersteuner. Een persoon die haar/zijn mening durft te ventileren, eigen initiatieven neemt en proactief bezig is met de workload van de manager en zichzelf. Deze nieuwe ondersteuner is het niet altijd eens met haar/zijn manager, beslissingen die worden genomen of ondersteuningsactiviteiten die niet altijd houtsnijden in de ogen van de managementondersteuner nieuwe stijl

Menig manager kampt met dit voor velen nieuwe fenomeen. Hoe vindt men de balans in de samenwerking met een hbo-geschoolde managementondersteuner? Ook al werd dit niveau geëist in een vacaturetekst of functieprofiel. Er wordt bij twijfel nog te vaak teruggegrepen op ervaringen in de samenwerking met de puur uitvoerend in opdracht werkende secretaresse, die meer en meer tot het verleden gaat behoren of al behoort.

Ook de managementondersteuner, die een leven lang leren omarmt, heeft nog wel eens moeite om niet te vervallen in de rol van die secretaresse van toen.

Beide partijen vragen zich af dus hoe hier in de praktijk mee om te gaan zonder provocerend of dominant over te komen.

Dit heeft ook de nodige consequenties, waarmee ik regelmatig word geconfronteerd tijdens gesprekken met de beide partijen die ik bedien met de dienstverlening van Kiem Select. Niet fijn om mensen te zien verdrinken in een samenwerking, de weg zien kwijtraken en uiteindelijk afscheid nemen van een gewaardeerde werknemer of organisatie. 

Deze bevindingen zijn voor mij de aanleiding geweest om Kiem Select verder uit te breiden. Samen met een tweetal specialisten vorm ik sinds kort Kiem Kompas

Kiem Kompas is er voor de manager én de managementondersteuner om hen de weg te wijzen in de wirwar van nieuwe mogelijkheden, die hen begeleidt naar duidelijkheid in hun samenwerking waarbij bijv. het gebruik van het woord ‘nee’ niet als negatief wordt ervaren, maar als een positief gegeven dat ook nog weleens kan worden omgezet in ‘ja’ mits de juiste componenten hiervoor aanwezig zijn.

Nieuwsgierig geworden? Dat hoop ik toch wel!

Binnenkort gaan we van start met een eerste workshop voor de managementondersteuner en een mentorsessie voor de manager.

Via de social media kunnen je op de hoogte blijven en ook op onze websites komt de nodige informatie.

Met wie en hoe Kiem Kompas is gevormd wordt in een volgend bericht van ons duidelijk gemaakt.

Dus graag tot ziens in een koersbepalende bijeenkomst van Kiem Kompas!

 

Hartelijke groeten,

 

Cora Toker

 

PS. mocht je vragen hebben, bel mij dan gerust