Bij counselling wordt in opdracht van een particuliere cliënt of van een organisatie een persoon begeleidt in de zoektocht naar het antwoord op vragen. Deze vragen zijn merendeels gericht op de loopbaan van een persoon i.c.m. bepaalde levensvragen. Welke keuzes zijn gemaakt in een loopbaan? Wat is de invloed geweest van bepaalde personen belangrijk in een (werk)leven? Wat is haar/zijn eigen inbreng hierin (geweest)? Welke kant kan een persoon uitgaan met haar/zijn loopbaan i.c.m. met bijv. gezin of misschien wel mantelzorg voor familie/vrienden, etc.? Vragen die iedereen heeft in bepaalde levensfases.

Het kan voorkomen dat bepaalde (pijnlijke en emotiegevoelige) gebeurtenissen of acties een persoonlijk onneembare berg dreigen te vormen, waardoor iemand het even niet meer ziet zitten. Niet meer presteert op haar/zijn normale niveau zowel op zakelijk als privégebied. Counselling helpt dan om e.e.a. te verwerken zodat een persoon weer verder kan met keuzes te maken voor zichzelf.

Als een loopbaan niet datgene (meer) geeft waar een iemand persoonlijk naar op zoek is of een manager bij een medewerker naar op zoek is. Als iemand al een tijd rondloopt met klachten en vragen hierover en aan zichzelf twijfelt omdat niemand dezelfde vragen heeft of ervaart, neem dan contact op met Cora Toker.

Een counsellingstraject bij Kiem Select betekent hard werken aan jezelf, waarbij de counsellor de vraagbaak en vertrouwenspersoon is om jouw problemen op te lossen en je verder te laten kijken dan jezelf durft.

 

Jij maakt het verschil!

Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn, is wat je doet!!

 

Velen zijn u voor gegaan….

 

Opdrachtgever Jaap-Jan Stellingwerg

Cora Toker heeft voor mij een medewerker begeleid in een counsellingtraject. Doel van de counselling was dat de medewerker:

  • Helder kreeg waar de kwaliteiten en ambities van de medewerker liggen, zodanig dat een succesvol zoekproces kan gaan starten naar een nieuwe functie;
  • Acceptatie bij de medewerker dat 'omzien in wrok' niet bijdraagt aan een oplossing naar de toekomst;
  • Besef dat de instelling en houding van de medewerker de bepalende succesfactor is voor het vervolg.

Het was geen gemakkelijke opdracht. De medewerker zat stevig vast in de 'slachtofferrol'. Het is Cora gelukt het vertrouwen van de medewerker te winnen. Na een viertal gesprekken resulteerde dat in een medewerker:

  • Die klaar was om verder te gaan, op basis van eigen kracht en verlost van negatieve gevoelens;
  • Die weer een toekomst ziet gloren op basis van inzicht in eigen kwaliteiten en zich bewust is van eigen valkuilen.

Jaap-Jan Stellingwerf
Hoofd Sector Bedrijfsvoering
Dienst Stadsbeheer
Gemeente Arnhem

 

Kandidate Diana

Allereerst dank ik je hierbij nogmaals voor alle advies, raad en hulp, die ik van jou heb mogen ontvangen tijdens het counsellingstraject in 2014. Ook in 2015 heb ik hierop terug kunnen vallen en heeft al deze kennis mij gesterkt en versterkt. Ik zit nu zo veel beter in mijn vel. Dank!

Wat een mooi jubileum in het vooruitzicht, die 20 jaar. Volop verdiend en dat vertrouwen in jou is volkomen terecht, omdat jij nu eenmaal de persoon bent die je bent. Jouw betrokkenheid (die ik zelf heb ogen ervaren), jouw vakkenis, het enthousiasme voor jouw kandidaten en jouw vakgebied.

Kandidate Anita

Het is alweer een paar jaar geleden dat wij elkaar hebben gesproken, maar vergeten ben ik je nooit. Ons gesprek heeft me er toen toe geïnspireerd mijn eigen bedrijfje in secretariële dienstverlening te starten: De Rosenstek Office Support. Dit bedrijfje bestaat nog wel, maar eerlijk gezegd alleen op papier. Echt van de grond gekomen is het nooit.

De crisis deed zijn intrede, met alle gevolgen van dien. Ook werd mijn vader in die tijd ernstig ziek en werd er veel mantelzorg van mij verlangd.

Een zware tijd volgde, maar werd ook de inspiratiebron voor mijn nieuwe bedrijf: Huur een Buur.

Met Huur een Buur lever ik respijtzorg aan senioren, dat is de betaalde vorm van mantelzorg. Na een wat aarzelende start begint het nu gelukkig te lopen. Kijk maar eens op mijn site: www.huur-een-buur.nl, dan zie je waar ik me zoal mee bezig houd.

Nu ben ik meen ik niet de eerste uit jouw ‘stal’ die het roer compleet heeft omgegooid, en mogelijk ook lang niet de laatste. Jij raakt weliswaar wederom een ervaren directiesecretaresse kwijt, maar ziet er een blij, gepassioneerd en tevreden mens voor terugkomen. Waar jij indertijd, bewust of onbewust, het zaadje voor hebt geplant. Jij was namelijk de eerste die me deed inzien dat het MIJN beurt was, en jouw geloof in mijn kunnen heeft me de moed en inspiratie gegeven die ik toen nodig had om voor mezelf te beginnen. Daarvoor ben ik je nog altijd dankbaar.

Wat mij betreft mag je me verwijderen uit je actieve bestand, secretariële vacatures zijn niet meer nodig. Het ga je goed, dank voor alles, en wie weet hoe of wanneer onze wegen zich ooit weer kruisen. Daar verheug ik me op!

Kandidate Marion:
Bedankt voor het bijzonder goede gesprek wat ik net met je gehad heb en voor alle tijd die je erin gestoken hebt.
Fijn om je in de rol van coach meegemaakt te hebben en dat is precies wat ik nodig had en ik denk dat ik daar ook wel een beetje op hoopte.
Een volgende keer moet ik mij natuurlijk ook tegenover jou verkopen, maar ik moest even mijn hart luchten, zoals dat heet.......................

Kandidate Ingeborg:
In de auto onderweg naar huis liet ik ons gesprek nog eens voorbij komen en ik kreeg de behoefte je te laten weten dat ik het gevoel had de hele wereld aan te kunnen en dat het allemaal goed gaat komen.
Of dat zo is, zal de tijd leren, maar voor nu, mijn hartelijke dank voor het fijne gesprek.

Kandidate Sandra:
Mijn carrière is langzaam maar zeker in het slop geraakt. Toch ik wil me heel graag verder ontwikkelen en ik kwam bij Cora Toker terecht.
Na een prettig gesprek besloot ik om het counsellingstraject te volgen.
Cora heeft mij tijdens deze counselling laten inzien, dat ik veel meer kan dan ik dacht, en ze heeft gelijk!
Zij heeft mij een spiegel voorgehouden, nieuwe inzichten gegeven en waar nodig toegesproken.
Dankzij Cora ben ik concrete stappen gaan ondernemen om mijn carrière nieuw leven in te blazen door middel van het oppakken van een hbo-opleiding om zo mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ik zit inmiddels op de goede weg en ga vol vertrouwen mijn toekomst tegemoet!

Kandidate Karin:
Cora Toker is een gedegen vakvrouw met inzicht in mensen. Zij beschikt over empatisch vermogen en gebruikt het om mensen op hun juiste waarde te schatten.
Zij schept aan het begin van het gesprek een vriendelijke en open basis waardoor mensen zich op hun gemak voelen.
Door het hanteren van de juiste vragen, geeft ze de ruimte om problemen die er spelen op tafel te kunnen leggen. Ze probeert te analyseren wat de kern van deze problemen is en geeft richtingen aan die mogelijke oplossingen zouden kunnen bieden. Doel daarbij is het in hun kracht zetten van de mensen en stappen zichtbaar te maken die een weg bieden om beter te kunnen functioneren.
Cora heeft ook met mij een counselling gesprek gevoerd, wat ook mij heeft geholpen om een nieuwe stap te nemen richting toekomst die ik voor ogen heb. Ik ben daar bijzonder tevreden over en kan haar van harte aanbevelen bij het ondernemen van dit soort 'werkzaamheden'.

Kandidate Anne-Marie:
Mijn contacten met Cora zijn verfrissend, helder en duidelijk. Ze draait niet om de zaken heen. Ik heb haar leren kennen als iemand met veel mensenkennis, opgedaan in de praktijk door jarenlange ervaring met mensen van diverse pluimage. Ze neemt geen blad voor haar mond en zegt eerlijk waar het op staat, ook al is de boodschap op het eerste gezicht wel eens moeilijk voor de ontvanger. Achteraf heb ik haar vaak gelijk moeten geven in haar oordeel.
Cora luistert echt naar mensen. Ik heb er weer zin in als ik bij haar vandaan kom!