Tja, een vraag die mij regelmatig wordt gesteld door kandidaten.

Sinds jaar en dag, sinds de oprichting van Kiem Select, controleer ik bij inschrijving in overleg met een potentieel kandidaat de originelen van behaalde diploma’s en certificaten. Niet om ‘kandidaatje te pesten’ maar ter bescherming van de kandidaat, de potentieel werkgever en Kiem Select zelf.

Bij een vacature en/of functieprofiel wordt merendeels een opleidingsniveau of bepaalde opleiding vermeld om een functie invulling te kunnen geven. Alle betrokken partijen bij de invulling van een vacante functie moeten ervan zijn overtuigd, dat op opleidingsgebied hierover in ieder geval geen discrepantie bestaat. Die bescherming is nodig, omdat het liegen over diploma’s nog steeds een reden voor ontslag kan zijn (https://www.xperthractueel.nl/recruitment/leugen-over-diploma-is-grond-voor-ontslag/).

Natuurlijk ontvang ik regelmatig mopperende commentaren, dat het onzin is en niet leidend. Of ik krijg allerlei redenen waarom diploma’s zijn verdwenen (verhuizing, scheiding van een partner, diploma’s die nog bij ouders op zolder liggen, etc.). Jammer, want het is toch eeuwig zonde, dat een diploma waar jij hard voor hebt gewerkt, zomaar is verdwenen. Jaren heb je hieraan gespendeerd; een groot deel van jouw jeugd of tijd die je, in een later stadium van je leven, ook aan je gezin of andere belangrijke zaken had kunnen besteden. Terwijl de oplossing bij het verlies van diploma’s dichtbij is. Vaak kun je bij je oude school of opleidingsinstituut terecht of bij DUO opvragen (https://duo.nl/particulier/diploma-kwijt.jsp).

  • Zorg dat jouw diploma’s in jouw bezit zijn en wees trots!
  • Jouw opleiding zegt iets over jou!!
  • Jouw persoonlijke ontwikkeling!!!
  • Maar ook over jouw verdere groei binnen jouw beroep of wellicht een loopbaanswitch waar je een bepaald opleidingsniveau voor nodig hebt. Jouw ambities dus, waar een nieuwe werkgever ook een rol in kan spelen door passende vervolgopleiding(en) aan te bieden ten voordele van jullie allebei!!!!

Nog een punt van aandacht is een nieuw fenomeen; het zelf inschatten van een opleidingsniveau door een kandidaat. Ook gevaarlijk, omdat bij navraag door bijv. een nieuwe werkgever of bemiddelingsbureau dit snel kan worden achterhaald.

De druk, die de snelle arbeidsmarkt oplegt, is hier debet aan. We weten immers, dat een behaalde hbo-opleiding meer en meer de norm is in een vacaturetekst. Natuurlijk speelt de combinatie opleiding en werkervaring ook een rol, maar vaak blijkt een behaald hbo-diploma doorslaggevend te zijn bij concurrerende kandidaten voor de invulling van een gewenste functie.

Er kronkelt hier voor menigeen een behoorlijke adder onder het gras.

Bijvoorbeeld; een opleiding tot managementassistente bij opleiding X heeft tegenwoordig vaak het gewenste hbo-niveau, maar het is helemaal niet zeker dat dit ook het geval was in bijv. 2003 toen jij deze opleiding met goed gevolg bij opleiding X hebt gevolgd.

Check dus bij twijfel bij het bewuste opleidingsinstituut of jouw opleiding ook inderdaad nu de norm hbo kan dragen als je deze opleiding jaren geleden hebt gevolgd.

Zo ja, vraag dan hiervoor een verklaring van het opleidingsinstituut.

Zo niet, dan gewoon het passende niveau aangeven op jouw cv.

Hierdoor voorkom je mogelijke vervelende gesprekssituaties. De wereld om ons heen oordeelt snel en kan met diezelfde snelheid een negatieve indruk over je vormen.

Mocht je vragen of interesse hebben in een samenwerking met Kiem Select, neem dan gerust contact op met mij.

Je krijgt altijd een eerlijk antwoord en/of advies.

Domme vragen bestaan niet!!

Met een hartelijke groet,

Cora Toker