Veel gestelde vragen

Kiem Select

Een werving- en selectiebureau puur gericht op support professionals.

De secretariële beroepsondersteuner; secretaresse, directiesecretaresse, managementassistenten, executive assistant, personal assistant, office assistant, officemanager, etc.

Jazeker. In dit gesprek worden zaken zoals bijv. het cv, ambities en doelen, etc. doorgenomen. Kandidaat en consultant leren elkaar beter kennen, zodat het elkaar vertegenwoordigen bij een opdrachtgever van Kiem goed zal verlopen.

Het kunnen matchen van mensen en niet alleen woorden is voor het proces van groot belang en, niet onbelangrijk, voor de start van een duurzame relatie.

Dus ook hier geldt dat een fysiek gesprek de voorkeur heeft t.o.v. een online ontmoeting om het werving- en selectieproces te bevorderen.

Ja, maar de sterke voorkeur gaat uit naar een fysiek gesprek. Dit komt de kennismaking met elkaar en diepgang van het gesprek ten goede.

Voor de goede invulling van een vacature is het van belang dat deze partijen elkaar leren kennen en begrijpen.

Het kunnen matchen van mensen en niet alleen woorden is voor het proces van groot belang en, niet onbelangrijk, voor de start van een duurzame relatie.

Dus ook hier geldt dat een fysiek gesprek de voorkeur heeft t.o.v. een online ontmoeting om het werving- en selectieproces te bevorderen.

Garantie geven op de ontwikkeling van een samenwerking tussen mensen kan niemand geven. Wel krijgt de prille samenwerking de volle aandacht van Kiem Select, waarbij regelmatig contact is met de consultant en de betrokken personen in de samenwerking.

Kiem Kompas

Kiem Kompas is de organisatieadviestak. D.m.v. de inzet van mentoren bij bijv. (re)organisatie van secretariaten en ondersteunende teams. Ook leidinggevenden kunnen worden begeleid door de business executive mentor van Kiem Kompas. Ook al zou leidinggeven een aangeboren talent zijn, het is nog steeds een vak dat door finetuning de beste resultaten voor een team en dus een organisatie oplevert.

De mentoren werken 1:1 of met groepen.

Nee. Als u een probleem heeft binnen uw organisatie, dan komen wij graag in gesprek met u en pakken het daarna op. Een offerte wordt op maat gemaakt en de uitvoering hiervan wordt dusdanig opgepakt, dat de opgedane kennis beklijft bij uw medewerker(s).

Vul het contactformulier in en Cora zal u z.s.m. benaderen via telefoon of e-mail.

Jazeker. Neem eerst contact met Cora Toker om de problematiek binnen uw organisatie telefonisch te bespreken.

Zij bepaalt naar aanleiding daarvan welke mentor het beste kan worden ingezet waarna een vrijblijvende offerte volgt.

Vul het contactformulier in en Cora zal u z.s.m. benaderen via telefoon of e-mail.

Kiem Kompas Academy

Een academy waarbij de nadruk wordt gelegd op de groei en ontwikkeling van de support professional.

De drempel voor een support professional om (weer) te gaan leren, kan hoog zijn. De ervaringen van online leren gedurende Corona-crisis liggen nog vers in het geheugen. Dankzij de gegarandeerde persoonlijke aandacht van de docenten/trainers en het werken in compacte groepen van max. 6 studenten, wordt het leren gestimuleerd en de leerethiek bevordert. De lessen zijn dynamisch, waarbij de studente zich betrokken voelt en ‘duikgedrag’ niet voorkomt.

Afhankelijk van welke leergang of training wordt gevolgd, starten wij met een instapniveau van mbo/mbo+. Bij voorkeur opgedaan in het secretariële beroepsonderwijs. Om teleurstelling voor te zijn volgt een korte telefonische screening door Cora Toker, zodat samen met haar de beste keuze voor een opleiding of training kan worden gemaakt.

Jazeker, via de pagina van de Kiem Kompas Academy op deze site.

Vul het contactformulier in en Cora zal u z.s.m. benaderen via telefoon of e-mail.

Jazeker. Afhankelijk van de keuze voor een van de onderwijsmogelijkheden met inzet van de leergangen kunnen intern compacte groepen worden gevormd. Trainingen en/of workshops kunnen ook deel uitmaken of centraal staan tijdens een teambuildingevent. Voor alle mogelijkheden maken wij een offerte op maat.