PRIVACYVERKLARING

Verwerking persoonsgegevens bij Kiem Select.

Versie                         :           1.0

Auteur                        :           Kiem Select – Cora Toker

Datum                        :           18 mei 2018

 

Bedrijf

Kiem Select is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kiem Select is een werving- en selectiebureau voor managementondersteunend personeel en verleent daarnaast ook diensten op het gebied van counselling, verandermanagement en outplacement.

Contactgegevens:

Kiem Select

Vierakkersestraatweg 17

7233 SB  Vierakker

Tel.: 0575-571610 of 06-40594965

E-mail: info@kiemselect.nl of kiemselect@toker.demon.nl

Website: www.kiemselect.nl

 

Persoonsgegevens die door Kiem Select worden verwerkt

Kiem Select verwerkt persoonsgegevens van personen, die gebruik maken van onze diensten en/of omdat personen deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Hieronder een overzicht van de gegevens die door Kiem Select worden verwerkt van personen, profit en non-profit organisaties.

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Functie.
 • Loopbaangegevens.
 • Adresgegevens en postadres.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Mobiele en vaste telefoonnummers.
 • Overige gegevens, die u actief verstrekt, tijdens persoonlijke (telefoon)gesprekken, correspondentie (fysiek en via e-mail).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door Kiem Select worden verwerkt

Kiem Select verwerkt geen door de wet aangegeven bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals BSN nummer, bankrekeningnummer.

Indien u ervan bent overtuigd, dat Kiem Select zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens heeft verzameld, neemt u dan contact met ons op via info@kiemselect.nl. Op uw schriftelijke verzoek wordt deze informatie uit onze bestanden verwijderd.

 

Verwerkingsdoelen en grondslag

Kiem Select verwerkt persoonsgegevens van kandidaten, profit en non-profit organisaties met de volgende doelen:

 • het begeleiden van een werving- en selectieprocedure, counsellings-, verandermanagement- en outplacementtrajecten,
 • het afhandelen van betalingen en facturatie,
 • het verzenden van gegevensverwerkingsovereenkomsten,
 • het verzenden van nieuwsbrieven, kandidaten informatiemailingen en columns. Opzegging via een link in de nieuwsbrief of opzegging van inschrijving als kandidaat van Kiem Select per e-mail is op ieder moment mogelijk,
 • bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bewaartermijn

Kiem Select bewaart persoonsgegevens van personen, profit- en non-profit organisaties. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens, tenzij het verzoek van een persoon of de aangegeven vorm van organisaties te vernietigen schriftelijk of per e-mail wordt ingediend.

 

Dataverlies

Kiem Select zal er alles aan doen om de gegevens van een kandidaat en opdrachtgever veilig op te slaan. Wanneer Kiem Select constateert, dat er klantgegevens zijn ontvreemd zullen wij de getroffen klant binnen 24 uur op de hoogte stellen.

 

Cookies

Kiem Select maakt minimaal gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Dit is enkel voor de gebruikerservaring van de eindklant op de website. Deze gegevens worden niet ingezien of bewerkt door Kiem Select of derden.

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Kiem Select verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden met uw expliciete toestemming t.b.v. een werving- en selectieprocedure, counsellings-, verandermanagement- of outplacementtraject. Hiertoe wordt door alle betrokkenen een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten voor eenzelfde niveau van  beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Het kan voorkomen dat uw gegevens moeten worden verstrekt i.v.m. een wettelijke verplichting.

Kiem Select blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kiem Select en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat u bij Kiem Select een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kiemselect.nl

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw ID-bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoort- of ID-nummer en BSN zwart ter bescherming van uw privacy. Kiem Select reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek.

 

Hoe Kiem Select uw persoonsgegevens verwijderd

Kiem Select neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Kiem Select werkt alleen met officiële software met licenties, computer security met fire wall en al onze apparatuur is beveiligd met pincodes en/of wachtwoorden. Indien u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via info@kiemselect.nl