Kiem Select kan niet garanderen, dat alle informatie op onze website volledig en te allen tijde up to date is.
Hetzelfde geldt voor alle links die direct of indirect aan onze website zijn gekoppeld.

Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina’s die kunnen worden bezocht via een dergelijke link.
Kiem Select houdt zich het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op informatie zonder mededeling vooraf.

Kiem Select neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de inhoud van deze site.
Wij geven geen garantie inzake nauwkeurigheid van verstrekte informatie of dat toegang tot onze website altijd ononderbroken zal zijn.
Indien u onze site gebruikt voor het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking, zal hier nooit een contractuele verbintenis uit voortkomen.
Kiem Select houdt zich niet aansprakelijk voor schade of ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies ten gevolge van gebruik van de op onze site beschikbare informatie.